Paghulpverlener Copyrightluczwijsen

Hoe zorgen we ervoor dat onze burgers laagdrempelig, betaalbaar en kwalitatief geholpen worden?

Meer dan tien jaar geleden startte binnen de geestelijke gezondheidszorg een hervorming om zorg in de maatschappij te verankeren. De Netwerken voor Geestelijke Gezondheidszorg werden geboren en zetten sindsdien dagdagelijks in op verbinding tussen partners in het brede welzijns- en zorglandschap ten voordele van de burger.

Psychologische zorg in de eerste lijn vormt hierin een mooi puzzelstuk.
Samen brengen we betaalbare psychologische zorg dichterbij. 

Wil je meer lezen over het achterliggende verhaal?

KLIK HIER

Onze focus

In elke levensfase is groei en ontwikkeling noodzakelijk. Psychologische zorg in de eerste lijn legt de focus
op de meest kwetsbare
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met lichte tot matige psychische klachten.

 

Ons streven:

 • Psychologische zorg betaalbaar en bereikbaar aanbieden.
 • Sneller inspelen op een zorgvraag.
 • De drempel naar geestelijke gezondheidszorg verlagen.
 • Het verbeteren van het algemeen mentaal welbevinden.
 • Welzijns- en geestelijke gezondheidszorg partners met elkaar verbinden.
 • Sensibilisering rond Public Mental Health en Community Based Mental Health.
 • Bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare doelgroepen.

Ben je klinisch psycholoog of orthopedagoog en wil je je engageren?

KLIK HIER

Zorgaanbod

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

ELP is een kortdurende vorm van psychologische zorg die bijdraagt tot het versterken van de algemene mentale gezondheid. Deze zorg is gericht op vraag verheldering, (begeleide) zelfhulp en versterking van zelfredzaamheid en veerkracht. Er wordt getracht de persoon op weg te helpen, in zijn kracht te zetten om zo evenwicht te (her)vinden. 

Hector J Rivas 87hfrpk3v S Unsplash.k

Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)

GPZ is een vorm van psychologische zorg waarbij (onderliggende) kwetsbaarheden extra tijd en/of specifieke diagnostische en psychotherapeutische aandacht vragen. Binnen dit traject is er ruimte voor multidisciplinair overleg met alle betrokken partners in zorg om een antwoord te kunnen bieden op de hulpvraag. 

Omar Flores Moo6k3raiwe Unsplash
 • De burger neemt rechtstreeks contact op met een geconventioneerde zorgverstrekker.
  Het eerste verkennende gesprek is gratis.
 • Onze zorgverstrekkers gaan samen met de burger en diens (professioneel) netwerk op zoek naar de meest gepaste zorg.
  Psychologische zorg in de eerste lijn is
  een mogelijke uitkomst van deze inschatting. 
 • Het zorgaanbod wordt individueel of in groep aangeboden in de praktijk van de zorgverstrekker, op een toegankelijke plek / vindplaats of via videobellen
 • Burgers die in aanmerking komen, betalen voor een individueel gesprek 11 euro, of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming. Voor een groepsgesprek betalen ze 2,5 euro.”

Heb je interesse om je te engageren? Of heb je een andere vraag?

Neem contact op met één van onze lokale coördinatoren uit jouw regio. 

NEEM CONTACT OP