Extra informatie

Leeftijd: 6 tot 14 jaar , 15 tot 23 jaar, 23+
Type zorg: Eerstelijns psychologische zorg (ELP), Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod, Groepsaanbod
het groepsaanbod is nog in ontwikkeling
Expertise:
Ik ben Klinisch Psycholoog (UGent 1995) en heb me tijdens mijn studie en loopbaan gespecialiseerd in de medische psychologie. Ik heb bijzondere aandacht voor de relatie tussen psychologisch welbevinden en je lichamelijke gezondheid. Ik heb een goede medische basiskennis over chronische aandoeningen en hun behandeling. Psychologische zorg richt zich op inleving en mededogen, veerkracht en houvasten in sociale perspectieven op ziekte, steun bij therapietrouw en inzicht in jouw specifieke situatie en context. Hoe lijden zich vertaalt in jouw lijf is uniek, jij bent uniek. Ik ben Systeempsychotherapeut (Interactieacademie 2001) Dit betekent dat ik me focus op de relaties van mensen en de verschillende contexten en identiteiten waarin je je beweegt. We zoeken samenhang en betekenis in de veelheid van factoren die meespelen in het ontstaan, vastzetten en veranderen van moeilijkheden. Ik nodig je uit om verschillende invloeden onder de loep te nemen en te onderzoeken, of ze steunend of storend zijn. We hebben een samenwerkingsgerichte werkrelatie, waarbij nieuwsgierigheid, reflectie, tolerantie en respect voor verschil leidende principes zijn. Ik ben een gast in jouw leefwereld, ik neem het niet ‘over’, maar wil jouw eigen vermogen om te gaan met moeilijkheden en spanningsvelden versterken. We zoeken samen taal voor de complexiteit die vaak niet te vatten is in eenvoudige oorzaak-gevolg analyses en richten onze blik op wat je voorruit helpt en werkt voor jou. Tenslotte ben ik opgeleid als familiaal bemiddelaar (KUL 2002) en referentiepersoon ethiek (KULAK 2020) Ik volg het wetenschappelijk onderzoek door vakliteratuur en af en toe neem ik actief deel aan een congres met een eigen bijdrage. Samenwerking met andere professionals of relevante betrokkenen is belangrijk, hun stemmen kunnen veel gewicht hebben in je leven, soms inspirerend, soms vernauwend, het betrekken van anderen gebeurt altijd in overleg met jou.De feedback die ik krijg is dat mijn houding laagdrempelig is, attent met mededogen en respect. Cliënten beschrijven me als iemand die warmte, wijsheid en troost brengt. Ik ben transparant en oprecht en toon me kwetsbaar als er een thema op tafel ligt dat me raakt, ik probeer een ethische grondhouding uit te dragen. Ik werk graag met een vaste structuur en voorspelbaarheid. Ik werk face to face in een gespreksruimte en met videoconsultatie. We maken samen afspraken over open verslaggeving, welke informatie op jouw vraag gedeeld wordt met anderen, gedeelde informatie zetten we steeds samen op papier.