Extra informatie

Locaties:
Elipsa
Leeftijd: 15 tot 23 jaar, 23+
Type zorg: Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod: