Extra informatie

Locaties:
Praktijk The Brick Niel
Privépraktijk
Leeftijd: 23+, 65+
Type zorg: Eerstelijns psychologische zorg (ELP), Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod, Groepsaanbod
Infosessie: Omgaan met stress
Infosessie: Piekeren doorbreken

Meer info en inschrijven via: https://www.thebrickniel.com/book-online
Expertise:
Integratieve psychotherapie ACT (Acceptance & Commitmenttherapie)