Extra informatie

Locaties:
OPZ Geel
Leeftijd: 0 tot 5 jaar
Type zorg: Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod