Extra informatie

Locaties:
UZA
Leeftijd: 15 tot 23 jaar, 23+
Type zorg: Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod
Expertise:
Psychologische hulvpraag gelinkt aan medische pathologie (m.n. transplantatiezorg).