Extra informatie

Locaties:
Dorpshuis Hombeek
BO Villa Kakelbont
Leeftijd: 0 tot 5 jaar , 6 tot 14 jaar
Type zorg: Eerstelijns psychologische zorg (ELP)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod
Expertise:
6 tot en met 15-jarigen. Doelgroep: kinderen en jongeren met een beperking of vermoeden van beperking.