Extra informatie

Locaties:
Privépraktijk
Leeftijd: 15 tot 23 jaar, 23+
Type zorg: Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod
Expertise:
Jongvolwassenen met complexe problematiek. Traumabehandeling (EMDR), ook voor volwassenen. !!! Belangrijk: aanmelding kan enkel door een professionele doorverwijzer aangezien de praktijk enkel werkt binnen de gespecialiseerde psychologisch zorg. De doorverwijzer dient eerst zelf contact op te nemen (bij voorkeur per mail) om hulpvraag en aanbod van de praktijk af te stemmen.