Extra informatie

Locaties:
Hanne Aerts
Groepspraktijk Compass
Leeftijd: 15 tot 23 jaar, 23+, 65+
Type zorg: Eerstelijns psychologische zorg (ELP)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod
Expertise:
Hanne verdiepte zich als klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut in het faciliteren van belevingsgerichte en existentiële ontwikkelingsprocessen. In de gesprekken krijg je de ruimte en tijd om een blik te werpen op wat zich afspeelt in jouw leven en de moeilijkheden die je ervaart met jezelf en/of in interactie met je omgeving (partnerrelatie, werk, kinderen, familie,…). Je wordt uitgenodigd tot spreken over wat jou belast en begeleid bij het ontwarren van de knopen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende faciliterende methodieken om te komen tot verbinding, verwerking en herstel. Wanneer je groeiproces weer in beweging komt, ontstaan er aanknopingspunten tot verandering in een richting die bij jou past. Hanne is klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut en volgde daarnaast opleiding in existentiële en emotion focused therapie. Zij heeft 20 jaar ervaring als psycholoog-psychotherapeut, zowel in residentiële als ambulante settings. De laatste jaren richt zij zich in het bijzonder op het vormgeven van kortdurende en krachtgerichte trajecten. Zij wordt geïnspireerd door belevings- en lichaamsgerichte methodieken, maar laat trajecten zoveel mogelijk vertrekken vanuit de persoonlijke stijl van de cliënt. Indien aangewezen verwijst zij naar de meest passende hulp binnen een netwerk van hulpverleners.