Extra informatie

Locaties:
JK²
Leeftijd: 0 tot 14 jaar, 15 tot 23 jaar
Type zorg: Eerstelijns psychologische zorg (ELP), Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod, Groepsaanbod
Groep voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die worstelen met identiteit, angst en depressie. De groep start in de lente van 2023.
Expertise:
Psychotherapie met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 25 jaar, die samen met hun omgeving beter willen leren omgaan met ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, depressie, angst of psychose. Ik werk in dialoog met de cliënt en de omgeving met behulp van verbale en non-verbale technieken geïnspireerd op oplossingsgericht werken en hypnotherapie. Ik heb bijzondere expertise in gedragsproblemen, ADHD, ASS en psychose. Er is momenteel een aanmeldingsstop.