Extra informatie

Locaties:
OverKop Voor en Noorder Kempen
Leeftijd: 15 tot 23 jaar
Type zorg: Eerstelijns psychologische zorg (ELP)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod, Groepsaanbod
Mentaal welzijn jongeren: Hoe verhoud ik mij tot anderen? Welke positie neem ik in in relatie tot mijn ouders? Hoe verhoud ik mij tot mijn lichaam? Hoe ga ik om met maatschappelijke tendensen?