Extra informatie

Locaties:
Leeftijd: 15 tot 23 jaar
Outreachend aanbod:
Expertise:
Rechtstreeks aanmelden niet mogelijk. Aanmelden kan via je maatschappelijk werker bij het OCMW.