Extra informatie

Locaties:
CGG VAGGA
Leeftijd: 15 tot 23 jaar
Type zorg: Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod
Expertise:
14 tem 23-jarigen