Extra informatie

Locaties:
Praktijkhuis Senses Lier
Leeftijd: 15 tot 23 jaar, 23+, 65+
Type zorg: Eerstelijns psychologische zorg (ELP), Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod
Expertise:
Wie ben ik: Van jongs af aan ben ik gepassioneerd door het denken, doen en voelen van mensen. Ik heb me hierin verdiept tijdens mijn studie Klinische Psychologie en heb mijn Master hierin behaald in juni 2022. Sinds zo lang ik mij herinner, heb ik mij steeds geroepen gevoeld om mensen te ondersteunen bij moeilijkheden en uitdagingen. Ik wil graag samen met jou inzicht krijgen in wat je bezighoudt. Daarnaast vind ik het belangrijk om mij als hulpverlener bij te scholen. Ik blijf graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Ik wil mijn kennis graag uitbreiden binnen bepaalde problematieken en therapievormen. Dit om een zo optimaal mogelijke begeleiding te kunnen bieden. In september 2022 startte ik met het vier jaar durende postgraduaat Cliëntgerichte psychotherapie. Met deze therapie werk ik persoonsgericht, dit wil zeggen dat ik niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neem, maar u aanspreek als persoon en met u onderzoek hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling en is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Hier wordt de focus mede gelegd op emoties en lichaam. Thema’s Jongeren, jongvolwassenen en volwassenen kunnen met uiteenlopende vragen en klachten bij mij terecht: verwerking van trauma verlies – rouw angst en stress stemmingsproblemen en depressieve gevoelens onzekerheid, laag zelfbeeld en faalangst emotionele moeilijkheden innerlijke conflicten problemen op sociaal/relationeel/familiaal vlak hechtingsproblemen Weet je niet meteen waaronder je jouw gevoelens en gedachten moet plaatsen? Zit je in de knoop of voel je je niet goed in je vel? Dan ben je zeker ook welkom en gaan we samen op zoek naar verheldering. Werkwijze Tijdens een eerste verkennend gesprek (intakegesprek) gaan we de klachten, de verwachtingen ten aanzien van therapie evenals jouw krachten in kaart brengen. Indien we beslissen om samen verder te gaan, bespreken we welke vorm van behandeling voor jou aangewezen is. Een behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of er kunnen externe personen bij betrokken worden als je dat wil. De frequentie van de therapie is afhankelijk van de problematiek en van wat jij aanvoelt wat voor jou nodig is. In de eerste gesprekken wil ik jou graag leren kennen en naar een vertrouwensrelatie toewerken. In de therapeutische relatie staan we op gelijke hoogte, is er wederzijds respect en engagement in een veilige omgeving. Ik zal met oprechte interesse en openheid naar jouw verhaal luisteren. Verder in de gesprekken zullen we inzicht krijgen in je gedachten, gevoelens en gedragingen en gaan we je krachten inzetten om met je uitdagingen om te gaan. Doorheen het proces zal ik transparant zijn naar jou toe en je steeds ondersteunen.