Extra informatie

Locaties:
Conciente
Leeftijd: 15 tot 23 jaar, 23+, 65+
Type zorg: Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)
Outreachend aanbod:
Type aanbod: Individueel aanbod