Oggpa Website Banner Final5 Corrbis

Jouw plaats binnen een GGZ-netwerk

Als zorgverstrekker krijg je de unieke kans om mee vorm te geven aan de hervorming van het GGZ-landschap binnen het kader van de psychologische zorg in de eerste lijn. 
Je participeert actief in het betreffende GGZ-netwerk en maakt gebruik van de bestaande (zorg) initiatieven om gepaste zorg voor de burger mogelijk te maken. Dit betekent dat je jouw kijk op het zorgaanbod verruimt van psychologische zorg binnen jouw praktijk, naar het brede zorg en welzijnslandschap.

Als zorgverstrekker engageer je je in het mee tot stand brengen van buurtgerichte en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn

Vindplaatsgericht en outreachend werken wordt sterk aangemoedigd om de zorg dichtbij de burger te brengen. De lokale coördinatoren van de GGZ-netwerken faciliteren de verbinding tussen de zorgverstrekkers en de vindplaatsen in jouw regio.

Jouw GGZ-netwerk ondersteunt je in jouw opdracht en voorziet intervisie, vorming en persoonlijk contact. 

Als KP/KO verwachten we van jou:

 • Je bent op de hoogte van de achterliggende visie van psychologische zorg in de eerste lijn en ondersteunt dit.
 • Je biedt kwaliteitsvolle, toegankelijke zorg aan waarin je de burger en zijn context centraal stelt. Je werkt volgens de herstelvisie.
 • Je beschikt over kennis en vaardigheden rond vraaggestuurd werken, indicatiestelling, vroegdetectie/interventie en kortdurend werken
 • Je bouwt binnen jouw eerstelijnszone(s) actief mee aan samenwerkingsverbanden in het brede  welzijns- en zorglandschap om de burger zo goed mogelijk te omkaderen in zijn verschillende levensdomeinen.
 • Je engageert je om vindplaatsgericht en outreachend te werken.
 • Je communiceert actief met het betrokken professioneel netwerk van de burger (huisarts/andere professionals), vnl. bij opstart en afronding 
 • Je maakt een functioneel bilan op bij gespecialiseerde psychologische zorg
 • Je registreert jouw sessies in de facturatietool en houdt hiervan een logboek zelfstandig bij.
 • Je participeert op actieve wijze aan vorming en intervisiemomenten georganiseerd door het netwerk en blijft jezelf ontplooien 
 • Je neemt deel aan de EPCAP studie voor de monitoring, evaluatie en bijsturing van de psychologische zorg in de eerste lijn. Als zorgverstrekker informeer je de burger over dit wetenschappelijk onderzoek. De burger beslist daarna autonoom of hij al dan niet deelneemt. 
Oggpa Website Banner Final5 Corrbis

Als KP/KO is dit jouw profiel: 

 • Je bezit een diploma master in de klinische psychologie of master in de orthopedagogie.
 • Je hebt een erkenning en een visum.
 • Je beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Je hanteert de deontologische code .
 • Je bent bereid een overeenkomst te sluiten met één of meerdere van onze geestelijke gezondheids netwerken: PANGG0-18, SaRA, Emergo, GGZ Kempen afhankelijk van in welke regio jij werkzaam bent.
Netwerk Geestelijke Gezondheid (2)

Heb je interesse om je te engageren?  Of heb je een andere vraag?

Neem contact op met één van onze lokale coördinatoren uit jouw regio. 

CONTACT